FinAnalysis

s finanalysis
2.5 out of 5 stars (2,5 / 5)

Vydavatel: Atlantis PC s.r.o.
Verze: 2.19
Velikost: 3.92MB
Licence: Omezená: Demo

uloz

Zpracování finanční analýzy z účetních výkazů

Aplikace je určena pro studii ekonomických dat firmy spojenou s možností tvorby grafických výstupů, které mohou být součástí výročních zpráv, žádostí o kredit či prezentace firmy. Programové nářadí nabízí profesionální podklady pro následnou fundamentální měnový analýzu.

Je přijatelný zejména pro majitele firem, manažery, základní účetní, v nichž jejich nadřízení požadují přehledné a graficky zpracované výsledky hospodaření. Rovněž je použitelný jako prostý princip pro akt s bankovními domy např. V žádostech o úvěr.

Software nabízí studii pomocí poměrových ukazatelů (rentabilita a nákladovost, aktivita, konstrukce kapitálu, likvidita a kapitálový trh), rozbor pomocí stupňů likvidity, pak bankrotní a bonitní modely, rozbor produktivity práce a hodně dalších ukazatelů.

Aplikace je v české verzi, pak je k dispozici anglická a německá mutace. Existuje i slovenská formulace pro slovenské účetní výkazy.