WinDUO

s winduo
3 out of 5 stars (3 / 5)

Vydavatel: Čapek
Verze: 1.89.A
Velikost: 30.82MB
Licence: Omezená: Start

uloz

Software pro vedení podvojného účetnictví

Systém pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend (sklady, majetky, odpisy) pro všechny formulace OS Windows, včetně síťové verze. Malé firmy a organizace mohou tenhle aplikace využívat úplně zdarma, v překročení počtu položek lze minout v neomezenou verzi.

WinDUO je určeno pro podnikatele, příspěvkové organizace, nevýdělečné organizace a banky a některé měnový instituce.

Obsahuje: účetní deník, pohledávky, závazky, pokladna, banka, ostatní účetní události, evidenci majetků, daňové a účetní odpisy, vedení skladu účtování v úrovni nepřirozený účet, 3-místný analytický účet, hospodářské centrum (až 4-místné), kalkulační jednice (8-mi místné), efektivní zadávání pomocí předchystaných vzorů a opakování dokladů, účtování v cizích měnách, propočet Rozvahy i Výkazu zisku a ztráty před formulářů včetně zaokrouhlení mimo pravidel pro podnikatele v plném i zjednodušeném rozsahu, pro příspěvkové organizace, pak pro nevýdělečné organizace a banky a některé měnový instituce, pro příspěvkové organizace produkce disket mimo Vyhlášky č. 16/2001 MFČR, propočet vděčnost DPH včetně tisku formuláře, propočet vděčnost DPPO včetně tisku formuláře, propočet Přehledů o Cash Flow, prudký propočet zůstatků v účtech, tisky deníků účtů, základní knihy, tisky faktur včetně cizojazyčných, podklady pro vzájemné zápočty, inspekční sestavy, definování vlastních sestav, homebanking = bezdokladový styk s bankou, zabudovaná ON-LINE internetová diskuse uživatelů, aktualizace nových verzí přímo déle než internet, …