Quick Hash

s quick hash
3.1 out of 5 stars (3,1 / 5)

Vydavatel: SourceForge.net
Verze: 2.0.1.5
Velikost: 1.17MB
Licence: Freeware

uloz

Hašovací aplikace

Quick Hash je kryptografická aplikace, umožňující využívání hašovací poslání pro šifrování textového řetězce, jednoho souboru či až tisíce souborů rekurzivním zatřiďováním. Veškeré výstupní, programem vygenerované, hašovací hodnoty lze lehce zkopírovat před systémové schránky.

Klíčové poslání a vlastnosti: jednoduché uživatelské rozhraní produkce rekurzivní SHA1 všech souborů v seznamu (ve všech vybraných podadresářích) podrobné informování o průběhu šifrování schopnost hašování fyzických a logických disků schopnost hašování adresářů obsahujících 18 exabajtů (250 000 úplně zaplněných pevných disků o kapacitě 4 TB)