CwdStudio

CwdStudio náhled pro download
3.1 out of 5 stars (3,1 / 5)

Vydavatel: Ivo Skalický – ITPro CZ
Verze: 1.2.2
Velikost: 8.65MB
Licence: Omezená: Demo

uloz

Automatická tvorba a sazba křížovek i osmisměrek

CwdStudio je aplikace pro automatickou tvorbu švédských i klasických křížovek a osmisměrek a jejich publikování. V vývoji byly využity několikaleté zkušenosti získané v života produktů Crosswords a Osmisměrky – ITPro CZ, a hlavně byla věnována velká pozornost nedostatkům, kterými trpěly tyto minulý programy.

Důraz je kladen v kvalitu vytvořených křížovek a osmisměrek, mimo kritérií specifikovaných Českým svazem hádankářů a křížovkářů.

Program je schopen v základě zadaného rozměru a rozklad pohlavek schopen vygenerovat švédskou či klasickou křížovku a bez jakýchkoli dalších potřebných úprav ji vyexportovat před externího formátu. Možné je rovněž opravit obtížnost křížovky. Díky mez skupiny limitovaných výrazů se kromě toho nemusíte obávat, že vytvořená křížovka bude plná cizích slov či zkratek. K dispozici je rovněž nástroj asistent návrhu, jenž pomocí grafických zvýraznění pomáhá v vytvoření návrhu křížovky.

Vedle švédských a klasických křížovek umožňuje aplikace tvořit i osmisměrky. Stejně jako blízko křížovek, tak i blízko osmisměrek je dbáno v dodržení závazných pravidel. Programu stačí zadat jen požadovaný rozloha osmisměrky a jeho forma a automatický dynamo se již o vše ostatní postará. Osmisměrku o rozměru 50×50 pohlavek splňující všechna pravidla, tak můžete mít hotovou před necelé 2 minuty. Podporováno je rovněž zadání zvýrazněného slova. Zajímavou funkcí je eventualita využití prioritního seznamu slov, díky kterému můžete tvořit tematicky laděné osmisměrky.

Veškeré vytvořené křížovky i osmisměrky lze přímo z programu exportovat před několika rastrových (PNG, GIF, JPG, BMP) i vektorových formátů (PDF, SVG, EMF, WMF, EPS, PS). Pro další zpracování je k dispozici rovněž export před formátu CSV či export před interaktivní webové stránky, která přímo umožňuje luštění.