Polar Bookshelf

polar bookshelf
4.7 out of 5 stars (4,7 / 5)

Vydavatel: Kevin Burton
Verze: 1.18.1
Velikost: 123.06MB
Licence: GNUGPL

uloz

Znalostní repozitář pro webové dokumenty a PDF

Polar Bookshelf je individuální znalostní repozitář pro PDF a webový obsah. Využívá PDF.js pro čtení dokumentů a jiných materiálů uložených ve formátu PDF. Zahrnuje funkcionalitu pro stahování HTML obsahu a jeho uložení ve formě offline dokumentů.

K dispozici jsou nástroje pro zvýraznění textu či jiné části dokumentu (např. Grafu). Celý smysl je ukládán lokálně či jej lze přesunout před jiného repozitáře (git, Dropbox apod.).