WINLEX

WINLEX
2.8 out of 5 stars (2,8 / 5)

Vydavatel: Stormware
Verze: 2019
Velikost: 183.73MB
Licence: Omezená: Demo

WINLEX

Zorientujte se na poli práva. Komentované právní předpisy České republiky.

WINLEX je čtvrtletně aktualizovaný oborový právní systém, obsahující v současné době prakticky 740 právních předpisů, hlavně z oblastí daňového, obchodního a pracovního práva. Kompletní rejstřík právních předpisů naleznete v stránkách výrobce.

Úplné formulace klíčových zákonů je doplněno o kvalifikované komentáře a ke každému souboru je zpracován hierarchický rejstřík a abecední rejstřík pro snazší orientaci v obsažených dokumentech. S texty obsažených předpisů lze pak pracovat; každý text lze vytisknout, exportovat před textového editoru či obstarat si vlastními poznámkami.

WINLEX vyniká možnostmi fultextového vyhledávání, v kterém je možné omezit rozloha hledání, používat hvězdičkovou konvenci a logické operátory. Doklady lze déle než schránku přesunout před textového editoru a tu pak libovolně editovat a tisknout jednotlivé části textů. V textu můžete dát najevo v každý dědictví v paragraf či právní normu, a kliknutím myší si odkazovaný text naráz popsat a v přečtení se eventuálně navrátit pomocí tlačítka Zpět. Těchto hypertextových propojení je v produktech pohromadě prakticky 10.000.