SuperAgenda

s superagenda
4.2 out of 5 stars (4,2 / 5)

Vydavatel: Ing. Karel Indrák
Verze: 3.3.985
Velikost: 5.82MB
Licence: Omezená: Trial
   

uloz

Program na faktury, EET a sklady

SuperAgenda je elementární účetní program, jenž je určen hlavně pro malé firmy. Umožňuje rychlé zadávání dokladů a následné vyhodnocení vložených dat ve formě výstupních sestav a grafů.

Fakturace, EET, finance, daňová evidence Adresář osob a firem Číselník položek Faktury přijaté Faktury vydané Bankovní výpisy Pokladní doklady Elektronická evidence tržeb (EET) Tisk účtenek Pohledávky a závazky Peněžní notes Příjmy a náklady Výkazy DPH

Modul Sklad Číselník skladů Příjemky Výdejky Prodejky Marže zboží Marže odběratelů

Ostatní Uživatelé a přístupová práva Knihy jízd

Program je navržen tak, aby bylo jeho ovládání co nejvíce přehledné a jednoduché. Data jsou bezpečně uložena ve výkonné SQL databázi, počet dokladů ani počet záznamů v číselnících není nijak omezen.

Program je přizpůsoben pro práci větší měrou uživatelů v počítačové síti.

Provozování programu je bez poplatků, aktualizace jsou zdarma.