Shadowmask

s shadowmask
4.7 out of 5 stars (4,7 / 5)

Vydavatel: ProperEmergency
Verze: 1.0
Velikost: 63.55MB
Licence: ApacheLicense2.0

uloz

Animace nebo webová stránka jako tapeta

Shadowmask je nástroj pro asimilace tapety v pracovní ploše. Jako wallpaper si můžete opravit libovolný nákres či fotografii ve formátech PNG, JPG a GIF, či webovou stránku. Appko podporuje nastavení pro větší měrou monitorů s různým obrazovým rozlišením.

V konfiguračním okně je možné upřesnit vhodné rozvržení (layout).