RoboTask

s robotask
3 out of 5 stars (3 / 5)

Vydavatel: ExpressSoft, Inc.
Verze: 7.6
Velikost: 90.3MB
Licence: Omezená: Shareware 30dní

uloz

Automatizace jakýchkoli akcí na počítači

Pomocí tohoto nástroje dokážete zautomatizovat jakékoliv úkony, které je možno provádět v počítači. Od jednoduchých akcí, jako je snad spuštění aplikace, až v globální úkoly, jako je snad vedení e-mailu, jeho záloha, automatická odpověď a následné spuštění webového skriptu.

RoboTask umožňuje používat logické podmínky typu IF/ELSE, cykly, uživatelem definované proměnné a další nastavení.

Pokud vaše práce v počítači spočívá v častém opakování pravidelných úkonů, pak vám RoboTask může fakticky šetřit relativně hodně času před rozumnou cenu.