MapAnalyst

s mapanalyst
2.2 out of 5 stars (2,2 / 5)

Vydavatel: Bernhard Jenny
Verze: 1.3.34
Velikost: 1.8MB
Licence: Freeware

uloz

Analýza přesnosti historických map

MapAnalyst je programové nářadí pro studii přesnosti historických map. Umožňuje provádět výpočty deformační mřížky a další typy vizualizací, které ilustrují geometrickou přesnost a zkreslení starých map. Aplikace využívá dvojici kontrolních bodů v staré mapě a nové referenční mapě. Inspekční body jsou použity pro konstrukci distorzních mřížek, vektorů posunutí, kruhů přesnosti a izolinů lokálního měřítka a rotace.

Nástroj rovněž umožní počítat statistické indikátory historických map.