FAKTURK

s fakturka
2.8 out of 5 stars (2,8 / 5)

Vydavatel: ASW-CZ,s.r.o.
Verze: 8.22
Velikost: 7.6MB
Licence: Omezená: Demo 10dní

uloz

Faktury, EET, účtenky, sklad, objednávky i kniha jízd

Systém pro evidenci faktur FAKTURKA obsahuje evidenci odběratelů a dodavatelů, evidenci vydaných a přijatých faktur, účtenek, knihy pohledávek a závazků, objednávky, příkazy k úhradě a knihu jízd. Aplikace FAKTURKA je připraven v EET. Jeho ovládání je hodně jednoduché a intuitivní. Režim je možno provozovat v lokálním počítači či v počítačové síti. 

Souhrn funkcí, které obsahuje režim FAKTURKA: Evidence dodavatelů a odběratelů s vazbou v tvorbu objednávek, faktur a příkazů k úhradě Skladová evidence Navedení nových faktur mimo definovaných číselných řad Výběr z několika typů (služby, zboží, …) a druhů (faktura, záloha, proforma, …) faktur Přehled vydaných faktur v aktuálním roce / všech vydaných faktur Aktualizace, prohlížení, rušení, kopie, import, export faktur z přehledu Předdefinované masky faktur Možnost zápisu hodnoty bez DPH i hodnoty s DPH Navádění plateb k vydaným fakturám  Tisk faktur, tisk v jiné měně, tisk adres v obálky a dodacích listů  Tisk faktury s možností tisku příjmového pokladního dokladu Tisk faktur před souboru pdf Tvorba upomínek k vydaným fakturám ve formátu EML (Microsoft Outlook)  Kniha pohledávek s možností výběru organizací
Rozbory fakturace mimo jednotlivých odběratelů před určitá období  Tvorbu nových přijatých faktur
Navádění/aktualizace před pomoci systémových číselníků  Přehled přijatých faktur v aktuálním roce / všech přijatých faktur
Aktualizace, prohlížení, rušení, padělek faktur z přehledu  Navádění plateb k přijatým fakturám  Kniha závazků s možností výběru organizací  Tvorbu nových objednávek
Tisk objednávky  Tvorba faktury z již dříve vytvořené objednávky s možností následné aktualizace  Tvorba příkazu k úhradě  Při tvorbě příkazu eventualita navedení řádků z přijatých faktur  Tisk příkazu k úhradě pro banku  Tisk příkazu k úhradě pro svůj potřebu Knihu jízd
Navedení základních údajů o majiteli (pro potřeby objednávek, fakturace)  Definice systémových číselníků  Nastavení parametrů systému (číselné řady, loga, …)  Definice upomínek pro vydané faktury  Možnost změny jazykové lokalizace faktur  Nastavení uživatelů a přístupových práv  Zabezpečení neoprávněného přístupu pomocí vstupního jména a hesla