EMANIM

s emanim
2.3 out of 5 stars (2,3 / 5)

Vydavatel: András Szilágyi
Verze: 1.2
Velikost: 4.9MB
Licence: Freeware

uloz

Vizualizace elektromagnetických vln

EMANIM je appko pro vizualizaci elektromagnetických vln. Využívá živý, trojrozměrný styl prezentace. Umožňuje interaktivní rotace a zoomování pomocí myši, zobrazení jedné či obou vln, či volitelně jejich superpozice, nechybí možnost parametrizace zobrazení (polarizace, délka vlny, amplitudový a fázový posun).

Součástí je 19 předdefinovaných množin parametrů představujících některé fyzické jevy. K dispozici je stručné objasnění fenomenů těchto kategorií – typy polarizace, superpozice vln, interference vln, interakce světla a hmoty, lampa v anizotropních materiálech, lampa v opticky činných materiálech.