CrosswordEditor

s crosswordeditor
2.7 out of 5 stars (2,7 / 5)

Vydavatel: blankaspect
Verze: 2.2
Velikost: 1.18MB
Licence: GNUGPL

uloz

Vytváření křížovek a jejich export do HTML

CrosswordEditor je appko pro vytváření, editování a řešení křížovek. Poskytuje nástroje pro rozvržení bloků a oddělovacích polí. Až na layoutu lze formulovat legendu pro vodorovné a svislé bloky, upřesnit nadpis, opravit stylovaný text pro zvolené odstavce umístěné mimo křížovkou či pod legendou.

Kromě návrhu je možné křížovky řešit, eventuálně přímo popsat vyřešené zadání. Aplikace podporuje importování křížovek z externích zdrojů (např. Webových stránek) zachycením jejich mřížky a legendy. Exportování je možné dělat před HTML formátu.