C++Builder

c builder
4.9 out of 5 stars (4,9 / 5)

Vydavatel: Embarcadero Technologies, Inc.
Verze: 10.3.0
Velikost: 127MB
Licence: Omezená: Shareware

uloz

Integrované vývojové prostředí pro C++ a Delphi

C++Builder je integrované vývojové atmosféra (IDE). Poskytuje všechny potřebné nástroje pro rozvíjení appkou pro Windows, macOS, iOS a Android použitím stejného nativního kódu v jazyce C++. Umožňuje podnět uživatelského rozhraní (UI) s živými daty z různých zdrojů (databáze, REST API apod.) v všech velikostech displejů.

IDE nabízí vysoce optimalizované kompilátory, podporuje genericitu (Delphi), asynchronní programování, RTII (Run Time Type Information) či reflexi. Součástí je i rozšířená možnost pro ladění aplikací. V této činnosti lze použít podmíněných breakpointů, možnosti procházení plného call stacku či čtení hodnot v proměnných před běhu programu. IDE je vybaveno i prostředky pro dokumentaci kódu či spolupráci s dalšími vývojáři.