ApexSQL Model

apexsql model
2.8 out of 5 stars (2,8 / 5)

Vydavatel: Apex SQL Tools
Verze: 2018.02.0088
Velikost: 26.83MB
Licence: Omezená: Trial

uloz

Návrh databázových diagramů

ApexSQL Model je programové nářadí pro podnět databázových diagramů a synchronizaci změn s dosavadní databází. Umožňuje tvorbu nových či modifikaci existujících skupin objektů, export databázových modelů ve formě obrázků, asimilace vzhledu modelů (diagramů), procházení kompletní dějiny modelu či úpravu tiskového výstupu.

K dispozici je funkcionalita pro přidání k databázovému serveru a zvolené databázi, automatické ukládání otevřeného projektu v pravidelných intervalech, či zvolení způsobu zobrazování tabulek (resp. Entit).