Apache JMeter

s apache jmeter
4.4 out of 5 stars (4,4 / 5)

Vydavatel: The Apache Software Foundation
Verze: 5.0
Velikost: 54.31MB
Licence: GNUGPL

uloz

Měření výkonu serveru zátěžovým testem

Apache JMeter je software, pomocí kterého můžete simulovat přítěž v serveru, skupině serverů, síti či objektu před účelem testování síly či analyzování celkového výkonu pod různými typy zátěže. Aplikace zahrnuje schopnost ověřit výkon různých aplikací, serverů či protokolů (HTTP, HTTPS, DOAP, REST, FTP, LDAP, MOM, SMTP, POP3, IMAP, TCP, Java objekty či nativní příkazy či shellové skripty).

K dispozici je úplně vybavené testovací integrované vývojové atmosféra (IDE), které umožňuje rychlé nahrávání, sestavování a ladění testovacího plánu. Nechybí HTML reporting či cachování a offline esej výsledků testu.